Trình bày cơ chế NST xác định giới tính của người ( k mạng )

Question

Trình bày cơ chế NST xác định giới tính của người ( k mạng )

in progress 0
Jasmine 4 tháng 2021-08-25T15:10:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:11:12+00:00

  – Cơ chế xác định giới tính là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và được tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh. – Giao tử X của mẹ kết hợp với giao tử (X và Y) của bố tạo ra hợp tử: XX (con gái) và XY (con trai) với tỷ lệ xấp xỉ 1 : 1 → cân bằng giới tính.

   

  0
  2021-08-25T15:11:33+00:00

  Bạn tham khảo

  Ở nam sinh ra hai loại giao tử đực (tinh trùng) là tinh trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y.Ở nữ chỉ sinh ra một loại giao tử cái (trứng) mang NST X.Trứng sẽ được thụ tinh ngẫu nhiên vs 1 trong 2 tinh trùngNếu tinh trùng mang NST X kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XX, phát triển thành con gáiNếu tinh trùng mang NST Y kết hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, phát triển thành cơ thể con trai.

  Ánh204~~~

  Kiritonguyen202

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )