Trình bày cơ chế quang hợp của thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM?

Question

Trình bày cơ chế quang hợp của thực vật C3, thực vật C4 và thực vật CAM?

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-08-11T04:57:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:58:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Pha sáng giống ở 3_loại tv

  Vị trí: màng tilacoit

  Nglieu: H2O, ADP,NADPH,Pi,ánh sáng mặt trời, hệ sắc tố quang hợp

  Sản phẩm: ATP,NADPH,O2

   Ph tối

  + C3: ctrinh Canvil

  +C4: ctr C4ở lục lạp of TB mô dậu+ ctr C3 ở lục lạp TB bao bó mạch

  +CAM: ctr C4 ban đêm+ ctr C3 ngày

  +CAM

  0
  2021-08-11T04:58:29+00:00

  Dài quá mik ko ghi ra được

   

  Giải thích các bước giải:

   

  trinh-bay-co-che-quang-hop-cua-thuc-vat-c3-thuc-vat-c4-va-thuc-vat-cam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )