Trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Question

Trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-09-09T13:28:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T13:30:01+00:00

    Trận Như Nguyệt là một trận đánh lớn diễn ra ở một khúc sông Như Nguyệt (hay sông Cầu) vào năm 1077, là trận đánh có tính quyết định của cuộc Chiến tranh Tống-Việt, 1075-1077, và là trận đánh cuối cùng của nhà Tống trên đất Đại Việt. Trận chiến diễn ra trong nhiều tháng, kết thúc bằng chiến thắng của quân đội Đại Việt và thiệt hại nhân mạng lớn của quân Tống, đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược Đại Việt của họ, buộc họ phải thừa nhận Đại Việt là một quốc gia.[6]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )