trình bày đặc điểm địa hình châu âu

Question

trình bày đặc điểm địa hình châu âu

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-08-23T05:59:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:01:47+00:00

  Địa hình :3 dạng chính

  -Đồng bg : Chiếm 2/3 diện tích lãnh thổ ,kéo dài từ Tây-Đông

  -Núi già: Phân bố ở Phía Bắc và vùng trung tâm

  -Núi trẻ : Phân bố ở phía Nam

  0
  2021-08-23T06:01:51+00:00

  Địa hình: có 3 dạng: đồng bằng, núi già và núi trẻ. (chủ yếu là đồng bằng)

  – Núi trẻ ở phía Nam.

  – Đồng bằng kéo dài từ Tây- Đông.

  – Núi già ở phía Bắc và vùng trung tâm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )