trình bày đặt điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nc vừa ở cạn?

Question

trình bày đặt điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nc vừa ở cạn?

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-11-03T12:43:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:44:32+00:00

  Những đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích ngi với lối sống vừa ở nước vừa ở cạn:

  * Ở nước:

  – Đầu dẹp nhọn khớp với thân thành 1 khối

  – Da trần, phủ chất nhầy và ẩm ướt, dễ thấm khí

  – Chi sau có màng bơi căng giữa các ngón

  – Ếch thở bằng da là chủ yếu

  * Ở cạn:

  – Mắt có mi, tai có màng nhĩ

  – Di chuyển nhờ 4 chi có ngón

  – Ếch thở bằng phổi

  0
  2021-11-03T12:44:50+00:00

  Đáp án:

   a

  Giải thích các bước giải:

   đầu  dẹp ,nhọn khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước

  da trần , phủ chất nhày và ẩm,dễ thấm khí  các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón

  mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu

  mắt có mi giữ nước do tuyến lệ tiết ra,tai có màng nhĩ

  chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )