trình bày di tịch của người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta

Question

trình bày di tịch của người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-12T19:17:47+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T19:19:06+00:00

  Ở hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), Nứi Đọ,….

  0
  2021-09-12T19:19:38+00:00

  Di tích của người tối cổ đc tìm thấy ở những di tích: Hang THẩm Khuyên, Thẩm Hai( Lạng sơn)

  Núi đọ ( Thanh Hóa)

  Xuân Lộc ( Đồng Nai)

  @LION GIRL! chúc bn hok tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )