Trình bày định nghĩa phản xạ, cung phản xạ? các thành phần của cung phản xạ? Cho ví dụ về một cung phản xạ và vẽ sơ đồ?

Question

Trình bày định nghĩa phản xạ, cung phản xạ? các thành phần của cung phản xạ? Cho ví dụ về một cung phản xạ và vẽ sơ đồ?

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-08T11:30:28+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T11:31:53+00:00

  Đáp án:

  1. Phản xạ là sự đáp ứng của cơ thể đối với các kích thích tác động tới các cơ quan cảm thụ, thông qua hệ thần kinh trung ương.

  2.Cung phản xạ là đường đi của luồng xung động thần kinh từ nơi bị kích thích tới bộ phận đáp ứng.

  3 .Một cung phản xạ gồm: -Bộ phận tiếp nhận cảm giác( mắt, da, …) -Noron cảm giác (thần kinh hướng tâm). -1 hoặc nhiều nowrron liên hợp ( thần kinh trung ương). -Nơ -ron vận động ( thần kinh ly tâm). -Bộ phận thực hiện đáp ứng phản xạ ( cơ hoặc tế bào tuyến)

  4.ví dụ cung phản xạ: Khi bị kim đâm vào tay , noron cảm giác dẫn truyền hưng phấn về thần kinh trung ương, noron liên hợp xử lý và lưu giữ thông tin cảm giác rồi đưa ra quyết định đáp ứng thích hợp, những hưng phấn truyền vào được chuyển thành hưng phấn truyền ra. Nơ ron vận động dẫn truyền hưng phấn từ thần kinh trung ương ra đến bộ phận thực hiện đáp ứng là cơ ngón tay bằng cách co tay lại

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-08T11:32:19+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. Phản xạ

  Tay chạm vào vật nóng thì rụt lại, đèn sáng chiếu vào mắt thì đồng tử (con ngươi) co lại, thức ăn vào miệng thì tuyến nước bọt tiết nước bọt… Các phản ứng đó gọi là phản xạ. Mọi hoạt động của cơ thể đều là phản xạ.

  2. Cung phản xạ

  Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm (da…) trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng (cơ, tuyến…).

  3. Thành phần cung phản xạ:

  – Cơ quan thụ cảm

  – Dây thần kinh hướng tâm 

  – Trung ương thần kinh 

  – Dây thần kinh li tâm 

  – Cơ quan phản ứng. 

  Ví dụ cung phản xạ

  Chạm tay vào nước nóng, rụt tay lại 

  Nước nóng -> kích thích đầu mút tk cơ quan thụ cảm ->dây thần kinh hướng tâm ->trung ương thần kinh -> dây thần kinh li tâm -> cơ quan phản ứng: cơ ngón tay rụt tay lại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )