Trình bày hiểu biết của em về cuộc cách mạng Tân Hợi (phần III bài 10): – Lãnh đạo – Mục đích đấu tranh – Phạm vi, quy mô – Diễn biến – Kết quả – Tính

Question

Trình bày hiểu biết của em về cuộc cách mạng Tân Hợi (phần III bài 10):
– Lãnh đạo
– Mục đích đấu tranh
– Phạm vi, quy mô
– Diễn biến
– Kết quả
– Tính chất
– Ý nghĩa
– Hạn chế

in progress 0
Genesis 1 tuần 2021-12-02T19:00:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:02:08+00:00

  – Lãnh đạo: Tôn Trung Sơn

  – Mục đích: Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Quốc. Thực hiện chính sách cải cách ruộng đất

  – Phạm vi, qui mô: Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc đồng minh hội và đề ra học thuyết “Tam dân” ( Dân tộc độc lập – dân quyền tự do – dân sinh hạnh phúc)

  – Diễn biến:

  + 10/10/1911, khởi nghĩa vũ trang bùng nổ ở Vũ Xương thắng lợi;

  + 29/12/1911, chính phủ lâm thời thành lập, Tôn Trung Sơn lên làm Tổng thống;

  – Kết quả:

  + 2/1912, Viên Thế Khải làm Tổng thống, cách mạng kết thúc.

  – Tính chất:

  + Là cuộc cách mạng của giai cấp tư sản Trung Quốc.

  – Ý nghĩa:

  + Lật đổ phong kiến Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân Quốc;

  + Tạo điều kiện kinh tế tư bản chủ nghĩa TQ phát triển;

  + Gây ra ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, trong đó có VN.

  – Hạn chế:

  + Không nêu lên vấn đề đánh đuổi đế quốc;

  + Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

  0
  2021-12-02T19:02:19+00:00

  Mình biết được nhiêu đây thoii

  Dấu cộng thứ hai của phần kết quả ý nghĩa là vừa là ý nghĩa vừa là tính chất đấy bạn

  trinh-bay-hieu-biet-cua-em-ve-cuoc-cach-mang-tan-hoi-phan-iii-bai-10-lanh-dao-muc-dich-dau-tranh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )