trình bày hiểu biết về các cuộc cách mạng tư sản (lãnh đạo, lục lượng, kết quả,ý nghĩa)

Question

trình bày hiểu biết về các cuộc cách mạng tư sản (lãnh đạo, lục lượng, kết quả,ý nghĩa)

in progress 0
Melanie 9 phút 2021-09-09T12:02:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:04:17+00:00

  lãnh đạo:

  – Thông thường là giai cấp tư sản, nhưng do hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước mà lãnh đạo CM ngoài tư sản còn có quý tộc mới (Anh), chủ nô (Mĩ), Iuncơ (Đức), võ sĩ tư sản hoá (Nhật)…

  lực lượng:

  -Quần chúng nhân dân chủ yếu là nông dân và bình dân thành thị

  kết quả:

   -Nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ là 2 nhiệm vụ cơ bản của CMTS. Tuy nhiên ở mỗi nước, các nhiệm vụ được giải quyết không giống nhau, nước này coi trọng nhiệm vụ này, nước khác lại nhấn mạnh nhiệm vụ khác với mức độ khác nhau là do điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi nước về kinh tế, chính trị, xã hội, tương quan lực lượng, thái độ của các tầng lớp, truyền thống dân tộc…

  ý nghĩa:

  -Nó tạo ra nền dân chủ và các thể chế dân chủ. Từ nền dân chủ đó loài người mới sáng tạo ra những thành tựu vĩ đại, chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp. Sự ra đời nền dân chủ là nấc thang quan trọng trong lịch sử phát triển của loài người “nền dân chủ là giá trị nhân loại chung, việc sáng tạo ra nó chỉ có thể đem so sánh với phát minh ra lửa và tìm cách trồng lúa mì để sống”.

  ( không  biết có đúng không . Nếu bạn thấy sai ở chỗ nào thì bạn có thể mở sách và xem lại giùm mình)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )