Trình bày hiệu quả các biện pháp cấu tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa .Vãi trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã như thế nào ?

Question

Trình bày hiệu quả các biện pháp cấu tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa .Vãi trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã như thế nào ?

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-23T15:24:35+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:26:26+00:00

  Các biện pháp

  Hiệu quả

  Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây, gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất.

  Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt, tạo môi trường cho nhiều loài sinh vật và tăng mức độ đa dạng sinh học, cải tạo đất, khí hậu, chống hiện tượng lấp đầy các sông.

  Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí

  Góp phần điều hòa lượng nước làm hạn chế lũ lụt và hạn hán, nhờ có nước nên có thể mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng suất cây trồng.

  Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh

  Tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh các vùng đất bị hoang hóa. Bón phân hợp vệ sinh là phân hữu cơ đã được xử lí kĩ thuật, không mang mầm bệnh truyền cho người và động vật.

  Thay đổi các loại cây trồng hợp lí

  Làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất và tăng năng suất cây trồng.

  Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao.

  Đem lại lợi ích kinh tế, khi có đủ kinh phí sẽ đầu tư hơn vào việc cải tạo đất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )