Trình bày hoạt xâm lược của pháp Từ năm 1858 đến 1867

Question

Trình bày hoạt xâm lược của pháp Từ năm 1858 đến 1867

in progress 0
Alice 2 giờ 2021-10-17T04:44:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:45:37+00:00

  Đáp án:

  31/8/1858: Pháp-Tây Ban Nha liên minh với nhau dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng

  Rạng sáng 1/9/1858: Pháp xâm lược nước ta

  17/2/1859:Pháp tấn công thành Sài Gòn- Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh từ sau ngày 2/9/1976)

  Đêm 23 – rạng sáng 24/2/1861:quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào đại đồn Chí Hòa , sau đó chiếm luôn các tỉnh Định Tường , Biên Hòa và Vĩnh Long

  24/6/1867: Pháp chiếm các tỉnh miền Tây (Vĩnh Long , An Giang , Hà Tiên ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )