trình bày luật pháp và quân đội dưới dưới thời Lý ? Ý nghĩa của chính sách ” Ngụ Binh Ư Nông “

Question

trình bày luật pháp và quân đội dưới dưới thời Lý ? Ý nghĩa của chính sách ” Ngụ Binh Ư Nông “

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-08T07:13:14+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:14:37+00:00

  – Luật pháp: Năm 1042, nhà Lý cho ra đời bộ luật Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

  Nội dung: chú trọng bảo vệ vua và cung điện; bảo vệ của công và tài sản riêng của nhân dân; thsuc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển;….

  – Quân đội: gồm cấm quân và quân địa phương. Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”.

  – Ý nghĩa của chính sách “ngụ binh ư nông”: rèn luyện cho đội quân nếu như còn chiến tranh thì tất cả cùng đánh, đến thời bình rồi thì tất cả cùng nhau sản xuất phát triển kinh tế.

  0
  2021-09-08T07:15:09+00:00

  Luật pháp: Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
  Quân đội:

  Gồm hai bộ phận: cấm quân và quân địa phương.

  – Thi hành chính sách “ngụ binh ư nông”: cho quân sĩ luân phiên về cày ruộng và thanh niên đăng kí tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất, khi cần triều đình sẽ điều động.

  Ý nghĩa: Gửi quân vào nông nghiệp, cho binh lính lao động, sản xuất tại địa phương trong một khoảng thời gian xác định”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )