Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ

Question

Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-12-06T08:48:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T08:49:59+00:00

  *Nguyên nhân:

  -Thế kỷ XVIII,thực dân Anh thiết lập được 13 thuộc địa và tiến hành chính sách cai trị nhân dân ở nơi đây

  -Thực dân Anh tìm mọi cách ngăn cản,kìm hãm sự phát triển công thương nghiệp của 13 thuộc địa

  -Mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với thực dân Anh ngày càng gay gắt.Cách mạng bùng nổ

  *Kết quả:

  -Năm 1783,thực dân Anh phải kí kết Hiệp ước Véc-xai,công nhận nền độc lập của các thuộc địa và hợp chủng quốc Mỹ ra đời(USA-Hoa Kỳ-Mỹ)

  -Năm 1787,Mỹ ban Hiến Pháp,quy định Mỹ là nước Cộng hòa Liên Bang,đứng đầu là tổng thống

  *Ý nghĩa:

  -Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất,alf một cuộc cách mang tư sản,nó đã thực hiện đều đặn 2 nhiệm vụ cùng 1 lúc là lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường chủ nghĩa tư bản phát triển

  -Tuy nhiên đây là một cuộc cách mang không triệt để

  @TriLeCongTri

  chúc em học tốt!!!!!!!!!!!

  0
  2021-12-06T08:50:57+00:00

  *Nguyên nhân:

  – Thế kỉ XVIII, thực dân Anh đã thiết lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ và tiến hành chính sách cai trị, bóc lột nhân dân ở đây.

  – Giữa thế kỉ XVIII, nền kinh tế TBCN ở 13 thuộc địa phát triển mạnh nhưng thực dân Anh ngăn cản, kìm hãm sự phát triển ở thuộc địa dẫn đến mâu thuẫn giữa nhân dân Bắc Mĩ và giai cấp tư sản, chủ nô với thực dân Anh trở nên gay gắt => chiến tranh bùng nổ

  * Kết quả:

  – Anh phải thừa nhận nền độc lập của 13 thuộc địa và Hợp chúng quốc Mĩ được ra đời.

  – Năm 1787, Mĩ ban hành Hiến pháp, quy định Mĩ là nước cộng hòa liên bang, đứng đầu là Tổng thổng.

  * Ý nghĩa:

  – Cuộc chiến tranh thực chất là cuộc cách mạng tư sản, nó đã thực hiện được hai nhiệm vụ cùng một lúc là lật đổ ách thống trị của thực dân và mở đường cho CNTB phát triển.

  – Tuy nhiên, cuộc cách mạng này không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản, chủ nô được hưởng quyền lợi, còn nhân dân lao động nói chung không được hưởng chút quyền lợi gì.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )