Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa trận cầu giấy lần 2

Question

Trình bày nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa trận cầu giấy lần 2

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-24T22:36:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:37:12+00:00

  Chiến thắng Cầu Giấy lần 2

  * Diễn biến: Ngày 19/5/1883 hơn 500 tên địch kéo ra Cầu Giấy đã lọt vào trận địa mai phục của quân ta. Quân cờ đen lại phối hợp với quân của Hoàng Tá Viêm đổ ra đánh. Nhiều sĩ quan và lính Pháp bị giết tronhg đó có Ri-vi-e.

  * Ý nghĩa: Làm cho quân Pháp hoang mang dao động, cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân ta. Nhân dân phấn khởi, quyết tâm tiêu diệt giặc.

  0
  2021-09-24T22:37:36+00:00

  – Diễn biến trận Cầu Giấy năm 1883:

  + Ngày 19-5-1883, hơn 500 tên địch quân Pháp do Rivie chỉ huy tiến ra ngoài Hà Nội theo đường đi Sơn Tây 

  + Đến Cầu Giấy bị đội quân thiện chiến của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc đổ ra đánh.

  -Ý nghĩa :

  + Chiến thắng Cầu Giấy làm nức lòng nhân dân cả nước, bồi đắp thêm ý chí quyết tâm tiêu diệt giặc của nhân dân ta.

  + Làm cho thực dân Pháp hết sức hoang mang, dao động.

  + Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta đánh đuổi quân giặc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )