trình bày những phát minh trong cách mạng công nghiệp ở anh vào thế kỉ XVIII? kết quả của cách mạng cong nghiệp ở anh

Question

trình bày những phát minh trong cách mạng công nghiệp ở anh vào thế kỉ XVIII? kết quả của cách mạng cong nghiệp ở anh

in progress 0
Jasmine 14 phút 2021-09-12T12:28:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:30:13+00:00

       Những pháy minh lớn trong cách mạng công nghiệp ở Anh:

  + Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni,  làm tăng năng suất gắp 8 lần.

  + Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước

  + Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo thành công máy dệt đầu tiên tại Anh chạy bằng sức nước

  + Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước

       Kết quả của cách mạng công nghiệp:

    – Nhờ cách mạng công nghiệp, Anh đã sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc trước đây, là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa. Từ một nước công nghiệp, Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới.

  0
  2021-09-12T12:30:21+00:00

  * Phát minh

  – Năm 1764 , Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni

  – Năm 1769 , Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi bằng sức nước

  – Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước

  – Năm 1785 , Ét-mơn Các-rai chế tạo thành công máy dệt đầu tiên chạy bằng sức nước (Anh)

  * Kết quả

  – Nhờ sự góp công của cách mạng công nghiệp, Anh đã sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc trước đây

  -> Và cx là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa

  – Từ một nước công nghiệp, Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )