Trình bày quá trình lặp lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn

Question

Trình bày quá trình lặp lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-26T08:35:37+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:37:15+00:00

  Quá trình lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn:

  – Năm `1802`, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô

  – Năm `1806`, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế

  – Xây dựng nhà nước quân chủ tập quyền:

  + Vua trực tiếp điều hành mọi việc hệ trọng từ trung ương đến địc phương

  + Năm `1815`, ban hành bộ luật Gia Long

  + Chia nước thành `30` tỉnh và `1` phủ

  – Quân đội: nhiều binh chủng, có hệ thống trạm ngựa

  – Ngoại giao:

  + Thuần phục nhà Thanh

  + Khước từ mọi tiếp xúc với các nước phương Tây

  0
  2021-09-26T08:37:33+00:00

  Để thiết lập lại chế độ phong kiến tập quyền nhà Nguyễn đã:

  – Xây dựng bộ máy quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tăng cường quyền lực trong tay vua, tiến hành cải cách hành chính chia đất nước là 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên.

  – Ban hành bộ luật Hoàng triều luật lệ (luật Gia Long).

  – Kinh tế: Ban hành nhiều chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định sản xuất.

  – Củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng quân đội mạnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )