Trình bày quá trình tổng hợp phân tử ARN. Từ đó xác định mối quan hệ giữa Gen và ARN.

Question

Trình bày quá trình tổng hợp phân tử ARN. Từ đó xác định mối quan hệ giữa Gen và ARN.

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-11-19T11:25:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:27:05+00:00

  Đáp án:

   -Quá trình tổng hợp ARN tại NST ở kì trung gian

  -Quá trình tổng hợp ARN

  Gen tháo xoắn thành 2 mạch đơn

  Các nu ở mạch khuôn liên kết với các nu tự đó trong môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung

  Khi tổng hợp xong ARN tách khỏi gen đi ra khỏi chất tế bào

  – mối quan hệ giữa gen là ARN

  Trình tự các nu trên mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nu trên ARN

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-19T11:27:14+00:00

  Quá trình tổng hợp ARN:

  – Khi bắt đầu tổng hợp ARN, gen được tháo xoắn, tách dần thành 2 mạch đơn.

  – Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung A-U, G- X, X-G, T-A để hình thành nên mạch ARN, tổng hợp đến đâu, 2 mạch của gen xoán lại đến đó.

  – Khi tổng hợp xong, ARN tách khỏi gen đi ra chất tế bào để thực hiên chức năng.

  Mối quan hệ: ADN làm khuôn để tổng hợp nên ARN, trình tự các nu trên ADN quy định trình tự trên ARN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )