Trình bày rõ cách tính ( k mất điểm ráng chịu ^-^ ) a) 169 – $x^{2}$ = 25 b) 64 – $x^{2}$ =225

Question

Trình bày rõ cách tính ( k mất điểm ráng chịu ^-^ )
a) 169 – $x^{2}$ = 25
b) 64 – $x^{2}$ =225

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-07-23T04:46:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:47:53+00:00

  giải: 

  a) 25 – x2 = 169

  => x2 = 25 – 169

  => x2 =  -144

  x2 ≥ 0 

  Không có x thỏa mãn với đề bài

  b) 64 – x2 =225

  =>x2 = 64 – 225

  => x2 = -161

  mà x2 ≥ 0

  Không có x thỏa mãn với đề bài

  HỌC TỐT 😀

  CHO MK XIN HAY NHẤT PLS 

  0
  2021-07-23T04:47:54+00:00

  a) `169-x^2=25`

  `<=>x^2=169-25`

  `<=>x^2=144`

  `<=>x^2=12^2=(-12)^2`

  `=> x=12` hoặc `x=-12`

  b) `64-x^2=225`

  `<=>x^2=-161 `

  Vì `x^2≥0\forallx=> x^2> -161 \forall x`

  `=>` PTVN.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )