Trình bày sơ lược về đời sống kinh tế,xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông kinh tế,xã hội

Question

Trình bày sơ lược về đời sống kinh tế,xã hội của các quốc gia cổ đại phương Đông
kinh tế,xã hội

in progress 0
Margaret 41 phút 2021-09-12T12:49:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:50:31+00:00

  Đời sống kinh tế:

  +Ngành kinh tế chính là nông nghiệp

  +Biết làm thủy lợi,đắp đê ngăn lũ,đào kênh máng dẫn nước vào ruộng

  +Thu hoạch lúa ổn định hằng năm

  -Tổ chức xã hội:

  Tổ chức bộ máy nhà nước do vua đứng đầu

  +Vua có quyền đặt ra luật pháp,chỉ huy quân đội,xét xử những người có tội,được coi là người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian

  +Bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương:giúp việc cho vua,lo việc thu thuế,xây dựng cung điện,đền tháp và chỉ huy quân đội

  0
  2021-09-12T12:51:01+00:00

  Kinh tế  : Nghề nông trồng lúa nước, người ta còn biết làm thủy lợi, đắp đê ngăn lũ , đào kênh, dẫn nước vào ruộng

  Xã hội : 

  Quý tộc có : Vua, quan lại, địa chủ 

  – Có nhiều của cải, nắm mọi quyền hành, sống sung sướng

  Nông dân có : Nhận ruộng đất, cầy và nộp tô thuế

  – Đông đảo nhất, đóng vai trò chủ yếu là sản xuất 

  Nô lệ : hầu hạ, phục dịch 

  – Nghèo khổ, thấp hèn nhất trong xã hội

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )