Trình bày thí nghiệm chứng minh cây thả khí ô-xi khi guang hợp

Question

Trình bày thí nghiệm chứng minh cây thả khí ô-xi khi guang hợp

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-08-18T17:08:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:10:10+00:00

  B1 ta lấy hai đoạn cây rong đuôi chó sau đó cho hai đoạn cây vào hai cốc thủy tinh A và B.

  B2 Đổ nước vào 2 ống nghiệm, úp mỗi ống nghiệm đó vào một cành rong đuôi chó trong mỗi cốc, sao cho không có bọt khí lọt vào.

  B3 Cho cốc A vào chỗ tối và cho cốc B vào chỗ có ánh sáng. Sau 6 giờ ta thấy cốc B có những bọt khí thoát ra nổi lên, còn cốc A thì không có bọt khí nổi lên.

  B4 Ta lấy ống nghiệm B ra rồi đưa que diêm vào trong trên ống nghiệm thì que diêm bùng cháy lại.

  Trong khi quang hợp cây nhả ra khí ô-xi .

  0
  2021-08-18T17:10:20+00:00

  Đầu tiên ta lấy hai đoạn cây rong đuôi chó sau đó cho hai đoạn cây vào hai cốc thủy tinh A và B. Đổ nước vào 2 ống nghiệm, úp mỗi ống nghiệm đó vào một cành rong đuôi chó trong mỗi cốc, sao cho không có bọt khí lọt vào. Cho cốc A vào chỗ tối và cho cốc B vào chỗ có ánh sáng. Sau 6 giờ ta thấy cốc B có những bọt khí thoát ra nổi lên, còn cốc A thì không có bọt khí nổi lên. Ta lấy ống nghiệm B ra rồi đưa que diêm vào trong trên ống nghiệm thì que diêm bùng cháy lại.⇒ Trong khi quang hợp cây nhả ra khí ô-xi.

  #Nocopy

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )