Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp điện tử, tin học.

Question

Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp điện tử, tin học.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-23T07:52:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:54:16+00:00

  1. Vai trò

  Đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

  – Cung cấp khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội.

  –  Thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển

  – Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

  – Mở rộng thị trường, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập

  2. Đặc điểm

  Công nghiệp là một tập hợp các hoạt động sản xuất với những đặc điểm nhất định thông qua các quá trình công nghệ để tạo ra sản phẩm.

  + Là tập hợp của hệ thống nhiều ngành.

  + Các ngành kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm.

  + Quy trình sản xuất cũng hết sức chi tiết, chặt chẽ.

  – Phân loại: 

  + Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động: Công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.

  + Dựa vào công dụng kinh tế của sản phẩm: công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.

  0
  2021-08-23T07:54:19+00:00

  Bài làm :

  *Vai trò của ngành công nghiệp :

  – Là ngàng chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

  – Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngàng kinh tế khác

  – Mở rộng thị trường

  – Cung cấp khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội

  *Đặc điểm của ngành công nghiệp :

  – Sản xuất công nghiệp có hai giai đoạn :

  + Giai đoạn 1 : Tác động vào đối tượng lao động ⟶ Nguyên liệu                       

  + Giai đoạn 2 : Chế biến nguyên liệu →Tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng

  Cả hai giai đoạn đều sản xuất bằng máy móc.

   – Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ thể hiện rõ ở việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm. 

  – Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

  *Vai trò ngành công nghiệp điện tử, tin học :

  – Là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.

  – Là thước đo trình độ phát triển kinh tế- kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )