Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật?

Question

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật?

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-16T13:56:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:57:14+00:00

  Đáp án:

  – ý nghĩa : minh họa quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật

  – tác dụng:

  + cho ta thấy mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau (loài nào cùng nhánh, ở cùng gốc thì quan hệ họ hàng gần với nhau hơn)

  + so sánh được nhánh nào có nhiều hoặc ít loài hơn nhánh khác

   

  0
  2021-09-16T13:57:16+00:00

  Cây phát sinh giới Động vật cho thấy được mức độ họ hàng của các nhóm động vật với nhau, giúp ta so sánh được nhóm nào có nhiều hoặc ít loài hơn các nhánh khác.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )