Trong 8,8 gam Xo2 có thể tích của Xo2 là 4,48 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định tên của X?

Question

Trong 8,8 gam Xo2 có thể tích của Xo2 là 4,48 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định tên của X?

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-09-27T10:15:43+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:16:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có : 

  nO2 = $\frac{4,48}{22,4}$ = 0,2 mol
  => nX = $\frac{1}{1}$ . 0,2 = 0,2 mol
  => MX = 8,8 : 0,2 = 44
  => X = 12

  0
  2021-09-27T10:17:36+00:00

  Đáp án:

  Ta có:

  Thể tích của $XO_{2}$  ở ĐKTC là:

  $n_{XO_{2} }$ .22,4=4,48(lít)

  =>$n_{XO_{2} }$ =4,48:22,4

  =>$n_{XO_{2} }$ =0,2(mol)

  $M_{XO_{2} }$=$m_{XO_{2} }$  : $n_{XO_{2} }$ 

  =>$M_{XO_{2} }$ =8,8:0,2=44(g/mol)

  Ta có: $M_{X}$+ $M_{{O_{2} }}$=$M_{XO_{2} }$ 
  =>$M_{X}$ +32=44
  =>$M_{X}$=12
  =>X là Cacbon(C)
  Vậy công thức hóa học cần tìm là $CO_{2}$ 

  Chúc bạn học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )