trong bài thơ “Mẹ ốm”, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết: “Nắng mưa từ những ngày xưa Lặn trong đời mẹ bây giờ chưa tan” a. hãy viết một đoạn văn Nêu nét đ

Question

trong bài thơ “Mẹ ốm”, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết:
“Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ bây giờ chưa tan”
a. hãy viết một đoạn văn Nêu nét đặc sắc về nghệ thuật của việc sử dụng từ “lặn” trong câu thơ thứ 2?

in progress 0
Amara 1 năm 2021-10-27T21:24:29+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T21:25:40+00:00

  a) Từ “nắng mưa” trong bài có nghĩa là: sự vất vả, cần cù làm việt dẫn đến sự ốm đau, mệt nhọc của mẹ  

  *Nói sâu hơn thì thế này: Mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để có thể kiếm tiền. Từ đó, mẹ dẫn đến ốm đau rồi lại khỏi. Tiếp tục lại ống đau rồi lại khỏi. Liên tục như vậy ^^*

  b) Từ “lặn”: phép ẩn dụ, nói về sự ốm đau đó vẫn chưa tan biến. Vẫn ẩn sâu trong mẹ, lúc khỏi lúc chưa

  0
  2021-10-27T21:26:20+00:00

  a) Em hiểu từ “nắng mưa” là những khó khăn, thăng trầm của cuộc sống từ ngày xưa của mẹ tác giả, đến khi trưởng thành rồi mà vẫn chưa tan hết.
  b) Từ “lặn” là động từ chỉ sự chìm xuống, ví cuộc đời của mẹ như một biển nước, chìm nổi. Cuộc đời của mẹ đầy những thăng trầm, vất vả. Mà những khó khăn vẫn chưa tan biến, cứ bám theo mẹ nên mẹ ốm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )