Trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó ,cuộc sống của người chiến sĩ cách mạng ở rừng Pác Bó được miêu tả như thế nào?

Question

Trong bài thơ Tức cảnh Pác Bó ,cuộc sống của người chiến sĩ cách mạng ở rừng Pác Bó được miêu tả như thế nào?

in progress 0
Anna 14 phút 2021-09-07T07:59:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:01:03+00:00

  – Trong văn bản tức cảnh Pác Bó , cuộc sống của những người chiến sĩ cách mạng được thể hiện qua 4 câu thơ :

  Sáng ra bờ suối , tối vào hang

  Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

  Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
  Cuộc đời cách mạng thật là sang.

  – ” Sáng ra bờ suối , tối vào hang “→ Ngày ngày quanh quẩn quanh  hang , ra bờ suối rồi lại vào .– ” Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng “→ Thức ăn là những thứ dân dã nơi rừng núi , giản dị nhưng có phần khó khăn , tuy nhiên từ ” vẫn sẵn sàng ” lại thể hiện sự no đủ .
  – ” Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng “→ Thiếu thốn về vật chất , bàn làm việc là một tảng đá bấp bênh , công việc tất yếu là dịch sử Đảng.
  – ” Cuộc đời cách mạng thật là sang “→ Thiếu thốn , khó khăn nhưng vẫn dùng từ “sang” để miêu tả hoạt động cách mạng này , thể hiện sự lạc quan của người chiến sĩ , đồng thời nói lên ý kiến làm cách mạng chính là một công việc sang và cao cả.
  $=>$ Người chiến sĩ trong bài thơ , phải ở ẩn trong rừng , cuộc sống cách mạng khó khăn , vất vả và thiếu thốn nhưng vẫn lạc quan , yêu đời , cảm thấy ” cuộc đời CM” là sang.

  0
  2021-09-07T08:01:30+00:00

  ⇒ 

     Cuộc sống thiếu thốn đủ bề :  ngủ trong hang tối, ăn cháo bẹ rau măng, bàn làm việc là tảng đá chông chênh . Tuy nhiên người chiến sĩ lại cảm thấy cuộc đời cách mạng thật là sang . Sang nghĩa là sang trọng , sung sướng . Người chiến sĩ không chỉ thấy đủ đầy về vật chất mà còn giàu có về tinh thần khi được hòa hợp với thiên nhiên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )