trong các số có 3 chữ số có bao nhiêu số có ít nhất 1 chữ số 9

Question

trong các số có 3 chữ số có bao nhiêu số có ít nhất 1 chữ số 9

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-16T19:09:59+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T19:11:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   có tất cả 648 số có 3 chữ số có ít nhất 1 chữ số 9

  ta có các chữ để tạo thành số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 yêu cầu khác nhau

  hàng trăm có 9 cách chọn(khác 0)

  hàng chục có 9 cách chọn (khác hàng trăm)

  hàng đơn vị có 8 cách chọn (khác hàng trăm và hàng chục )

  số số hạng có ít nhất 1 chữ số 9 là

  9×9×8=648 số

  chúc bạn học tốt ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )