Trong các thế kỉ 1-6, chế độ cai trị của các chiều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi

Question

Trong các thế kỉ 1-6, chế độ cai trị của các chiều đại phương Bắc đối với nước ta có gì thay đổi

in progress 0
Remi 24 phút 2021-10-09T23:44:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:45:13+00:00

       Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc rất nham hiểm và tàn bạo: Chúng âm mưu thực hiện chính sách “đồng hóa” dân ta:

  -Thay đổi bộ máy cai trị đến chức huyện lệnh là của người Hán

  -Bắt nhân dân ta học chữ Hán, xóa bỏ phong tục tập quán của người Việt.

  -Bắt nhân dân ta phải cống nạp sản vật quý hiếm

  -Thực hiện chính sách cướp đoạt, bắt dân ta phải nộp nhiều thứ thuế và làm các công việc lao dịch nặng nề.

  -Chúng còn giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sự sản xuất của nhân dân ta…

  =>Những việc làm đó chứng tỏ chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong các thế kỉ I – VI là rất nguy hiểm và tàn bạo.

  Cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn

  0
  2021-10-09T23:45:31+00:00

  – Thay đổi bộ máy cai trị đến chức huyện lệnh là của người Hán.

  – Bắt dân ta học chữ Hán, xóa bỏ phong tục tập quán của người Việt.

  – Bắt dân ta phải cống nạp sản vật quý hiếm.

  – Thực hiện chính sách cướp đoạt, bắt dân ta nộp đủ thứ thuế và làm các công việc lao dịch nặng nề.

  – Chúng còn giữ độc quyền về sắt để kìm hãm sự phát triển sản xuất của nhân dân ta…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )