Trong các triều đại phong kiến trung quốc triều đại nào phát triển nhất ? Vì sao ?

Question

Trong các triều đại phong kiến trung quốc triều đại nào phát triển nhất ? Vì sao ?

in progress 0
aihong 4 ngày 2021-12-07T01:35:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:36:46+00:00

  – Trong các triều đại phong kiến trung quốc triều đại phát triển nhất là triều Đường.

  – Sự thịnh vượng dưới triều Đường được biểu hiện:

  * Kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển

     – Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

     – Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  * Chính trị:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

  – Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

  * Đối ngoại: nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

  ⟹ Đất nước thống nhất, chính quyền vững mạnh, là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

  0
  2021-12-07T01:36:57+00:00

  Nhà Hán phát triển nhất

  Vì cho giảm nhẹ tô thuế

  Khuyến khích cày cấy khai hoang

  Kinh tế phát triển, xã hội ổn định

  Tiến hành nhiều cuộc chiến tranh mở rộng lãnh thổ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )