Trong chuyển động cùng chiều, nêu công thức tính thời gian đuổi kịp

Question

Trong chuyển động cùng chiều, nêu công thức tính thời gian đuổi kịp

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-07T08:18:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:19:50+00:00

  Giả sử vật A chuyển động với vận tốc $v_1$, xuất phát vào thời điểm $t_1$, vật B chuyển động với vận tốc $v_2$, xuất phát vào thời điểm $t_2$. Hai vật cùng xuất phát tại 1 điểm.

  Gọi $t$ là thời điểm hai xe đuổi kịp nhau. Khi đó quãng đường mỗi xe đã đi bằng nhau ($s_1= s_2$) nên:

  $v_1(t-t_1)= v_2(t-t_2)$

  0
  2021-09-07T08:20:11+00:00

  @Appleamen

  _Top one forever_

  Công thức tính thời gian đuổi kịp trong chuyển động cùng chiều :

  -Tìm hiệu vận tốc : v1 – v2 (vận tốc 1 – vận tốc 2)

  -Thời gian đuổi kịp : S ÷ (v1 – v2 ) [Quãng đường chia hiệu vận tốc]

  (S là quãng đường ; v Vận tốc )

                       (_CHÚC CẬU HỌC TỐT_)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )