Trong cuộc cách mạng tháng mười Nga sự kiện quan trọng nhất là A.nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga nổi dậy khởi nghĩa b.quân khởi nghĩa thắng lợ

Question

Trong cuộc cách mạng tháng mười Nga sự kiện quan trọng nhất là
A.nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga nổi dậy khởi nghĩa
b.quân khởi nghĩa thắng lợi ở Mátxcova
c.quân khởi nghãi chiếm được cung điện mùa đông
d.quân khởi nghãi giành thắng lợi ở Pêtorograt

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-08-18T17:01:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T17:03:03+00:00

  Trong cuộc cách mạng tháng mười Nga sự kiện quan trọng nhất là

  A.nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga nổi dậy khởi nghĩa

  b.quân khởi nghĩa thắng lợi ở Mátxcova

  c.quân khởi nghãi chiếm được cung điện mùa đông

  d.quân khởi nghãi giành thắng lợi ở Pêtorograt

  0
  2021-08-18T17:03:06+00:00

  Chọn D vì quân khởi nghĩa chiếm dc peetorograt là dành thắng lợi luôn tong đất nc Nga rộng lớn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )