Trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam,lớp 6A có 42 bạn được từ 1 đến 10 điểm trở lên,39 bạn đạt đc từ 2 điểm 10 trở lên,14 bạn đạt đc từ

Question

Trong đợt thi đua chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam,lớp 6A có 42 bạn được từ 1 đến 10 điểm trở lên,39 bạn đạt đc từ 2 điểm 10 trở lên,14 bạn đạt đc từ 3 điểm 10 trở lên,5 bạn đạt đc 4 điểm 10 và không có ai đạt 4 điểm 10 trở lên.Tính xem lớp 6A đc bao nhiêu điểm 10

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-09-27T22:02:49+00:00 2 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:04:03+00:00

  Đáp án:

  100

  Giải thích các bước giải:

  số bạn được 1 điểm 10 là 42-39 = 3

  số bạn được 2 điểm 10 là 39-14 = 25

  số bạn được 3 điểm 10 là 14-5 = 9

  số bạn được 4 điểm 10 là 5

  => tổng số điểm 10 là 3*1+25*2+9*3+5*4=100

  0
  2021-09-27T22:04:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   100

  Giải thích các bước giải:

  số bạn được 1 điểm 10 là 42-39 = 3

  số bạn được 2 điểm 10 là 39-14 = 25

  số bạn được 3 điểm 10 là 14-5 = 9

  số bạn được 4 điểm 10 là 5

  => tổng số điểm 10 là 3*1+25*2+9*3+5*4=100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )