Trong giảm phân các NST kép trong cặp tương đồng có sự tiến hợp và bắt chéo nhau vào A.kì đầu 1 B.kì đầu 2 C.kì giữa 1 D.kì giữa 2

Question

Trong giảm phân các NST kép trong cặp tương đồng có sự tiến hợp và bắt chéo nhau vào
A.kì đầu 1 B.kì đầu 2 C.kì giữa 1 D.kì giữa 2

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-10-27T06:31:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T06:32:51+00:00

  Đáp án:

   A ,kì đầu 1

   

  0
  2021-10-27T06:33:31+00:00

  Trong giảm phân các NST kép trong cặp tương đồng có sự tiến hợp và bắt chéo nhau vào

  A.kì đầu 1

  B.kì đầu 2

  C.kì giữa 1

  D.kì giữa 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )