Trong khai triển (1+x)mũ 12 Có bao nhiêu số hạng

Question

Trong khai triển (1+x)mũ 12 Có bao nhiêu số hạng

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-11-28T13:51:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:52:55+00:00

  Đáp án:

  13  

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-28T13:53:29+00:00

  Đáp án: $13$

   

  Giải thích các bước giải:

   $(1+x)^{12}$

  Khai triển dạng $(a+b)^n$ có tất cả $n+1$ số hạng do $k:0\to n$ nên khai triển $(1+x)^{12}$ có $13$ số hạng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )