Trong mặt phẳng oxy , Cho đường thẳng (d) {x=-2 Y=1+2t Và có điểm A(-2;1) Tìm tọa độ A’ đối xứng với điểm A qua

Question

Trong mặt phẳng oxy ,
Cho đường thẳng (d) {x=-2
Y=1+2t
Và có điểm A(-2;1)
Tìm tọa độ A’ đối xứng với điểm A qua đường thẳng (d)

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-20T07:04:11+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:05:14+00:00

  Đáp án:

  $A'(-2;1)$

  Giải thích các bước giải:

  $(d):\begin{cases}x = -2\\y = 1 + 2t\end{cases}$

  Ta có: $A(-2;1)\in (d)\quad (t= 0)$

  $\Rightarrow A’$ đối xứng với $A$ qua $(d)$ chính là $A$

  $\Rightarrow A’\equiv A$

  0
  2021-09-20T07:06:03+00:00

  Đáp án:

   $A'(-2;1)$

  Giải thích các bước giải:

   Từ PTTS ta có PTTQ:

  $(d):2x+4=0$

  Xét điểm $A(-2;1)$ ta thấy $A\in (d)$ 

  Vậy điểm A’ đối xứng của A qua đường thẳng $(d)$ là điểm A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )