Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4;3); điểmB(-6;4) và điểm C(a;b). Để C là trung điểm của AB thì a bằng bao nhiêu?

Question

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(4;3); điểmB(-6;4) và điểm C(a;b). Để C là trung điểm của AB thì a bằng bao nhiêu?

in progress 0
Julia 1 năm 2021-09-18T13:38:56+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:40:51+00:00

  Đáp án: $a=-1$

  Giải thích các bước giải:

  Để $C$ là trung điểm $AB$

  $\to \begin{cases}x_c=\dfrac{4+(-6)}{2}=-1\\ y_c=\dfrac{3+4}{2}=\dfrac74\end{cases}$

  $\to C(-1, \dfrac72)$

  $\to a=-1$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )