Trong một trường học , vào đầu năm học số học sinh nam và nữ bằng nhau . trong học kì 1 , trường nhận thêm 15 học sinh nữ và 5 học sinh nam nên số học

Question

Trong một trường học , vào đầu năm học số học sinh nam và nữ bằng nhau . trong học kì 1 , trường nhận thêm 15 học sinh nữ và 5 học sinh nam nên số học sinh nữ chiếm 51% số học sinh của trường . Hỏi cuối học kì 1 , trường có bao nhiêu học sinh nam , số học sinh nữ

in progress 0
Bella 53 phút 2021-09-26T16:04:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:05:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số học sinh chênh lệch khi tăng học sinh là:

  `15-5` `=` `10`

  Vì lúc đầu,số học sinh nữ bằng số học sinh nam nên:

  Số học sinh nữ chiếm `50%` tổng số học sinh

  => 1% `=` `10` học sinh

  Tổng số học sinh là:

  `5` x `100` `=` `500`

  Số học sinh nam là:

  `500`  `:2` `+5` `=` `245`

  Số học sinh nữ là:

  `500` `-245` `=` `255`

  Hok tốt

  0
  2021-09-26T16:05:58+00:00

  Tỉ số phần trăm số học sinh nam chiếm của toàn trường là:
  100%-51%=49%
  Vì lúc đầu số học sinh nữ bằng số học sinh nam.Cuối học kì 1, Số học sinh nữ tăng thêm 15 em và số học sinh
  nam tăng thêm 5 em.
  => Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là:
  15-5=10 học sinh
  Hiệu tỉ số phần trăm của số học sinh nữ hơn số học sinh nam là:
  51%-49%=2%
  Số học sinh nam lúc sau là:
  10:2%x49%=245 học sinh
  Số học sinh nam lúc đầu là:
  245-5=240 học sinh
  Vì lúc đầu số học sinh nữ = số học sinh nam
  Nên số học sinh nữ = 240 học sinh
                     Đáp/Số: 240 học sinh nữ và 240 học sinh nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )