Trong phân tử khối của 1 hợp chất A người ta nhận thấy rằng thành phần khối lượng chứa 40% lưu huỳnh và 60% Oxi.Lập công thức hóa học của hợp chất

Question

Trong phân tử khối của 1 hợp chất A người ta nhận thấy rằng thành phần khối lượng chứa 40% lưu huỳnh và 60% Oxi.Lập công thức hóa học của hợp chất

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-11T05:02:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:03:55+00:00

  Đáp án:SO3

   

  Giải thích các bước GIẢI

  gọi công thức hóa học của hợp chất A là SxOy

  Theo bài ra ta có

   32x/16y=2/3(vì 40/60=2/3)

  <=> 96x= 32y(quy đồng)

  <=> y=3x

  Thay y=3x vào công thức hóa học của hợp chất A ta đc Sx O3x <=> SO3

   

  0
  2021-09-11T05:04:28+00:00

  Đáp án:

  \(SO_3\)

  Giải thích các bước giải:

   Hợp chất tạo bởi S và O nên có dạng \({S_x}{O_y}\)

  Hợp chất có thành phần là 40% S và 60% O.

  \( \to x:y = \frac{{\% {m_S}}}{{32}}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}}\)

  \( = \frac{{40\% }}{{32}}:\frac{{60\% }}{{16}} = 1:3\)

  Vậy hợp chất là \(SO_3\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )