trong phép lai một cặp tính trạng tính trặng trội được biểu hiện ở a chỉ ở f1 b chỉ ở f2 c ở cả p và các thế hệ con cháu d chỉ có ở p

Question

trong phép lai một cặp tính trạng tính trặng trội được biểu hiện ở
a chỉ ở f1 b chỉ ở f2
c ở cả p và các thế hệ con cháu
d chỉ có ở p

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-09T10:13:02+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:14:42+00:00

  Đáp án:

  a

  Giải thích các bước giải:

  do cặp bố mẹ mang tính trạng trội lai vs nhau ra đời con F1 cx mang tính trạng trội

  VD :   P: AA x aa

         Gp:   A     a

         F1 :  Aa

  Cho mik xin 5* + cảm ơn + câu trả lời hay nhất nhé!!

  Chúc bạn học tốt !!!!

  0
  2021-09-09T10:15:00+00:00

  Đáp án:

  – Ở lai một cặp tính trạng, tính trạng được biểu hiện ở đời F1 là tính trạng trội, tính trạng xuất hiện ở đời F2 là tính trạng lặn

  ⇒ Đáp án A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )