Trong phong trào “ Nụ cười hồng” do trường tổ chức, khối lớp Năm đóng góp tất cả 1792 quyển vở. Số voẻ đóng góp đợt 1 bằng 3/4 số vở đóng góp đợt 2. T

Question

Trong phong trào “ Nụ cười hồng” do trường tổ chức, khối lớp Năm đóng góp tất cả 1792 quyển vở. Số voẻ đóng góp đợt 1 bằng 3/4 số vở đóng góp đợt 2. Tính ra trung bình mỗi học sinh góp được 4 quyển vợ đợt 2. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu học sinh?

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-11-03T11:48:56+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:49:59+00:00

  Đáp án:

  Coi số sách góp được đợt 1 là 3 phần thì đợt 2 là 4 phần.

  1792 quyển vở tương ứng với:

         3 + 4 = 7(phần)

  Số sách quyên góp được ở đợt 2 là:

         1792 : 7 × 4 = 1024(quyển)

  Khối 5 có số học sinh là:

         1024 : 4 = 256(học sinh)

                         Đáp số: 256 học sinh

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-11-03T11:50:17+00:00

  Đợt 2 đóng góp số vở là:

  1792 : (3+4) x 4 = 1024(quyển)

  Khối 5 có số hs là:

  1024:4=256(hs)

  Đáp số:256 học sinh

  Chúc bạn hok tốt!

  @Sói con

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )