trong thư thể hiện tình cảm của Bác đối với thiếu nhi như thế nào? Tình cảm nào khiến em súc động nhất vì sao ?

Question

trong thư thể hiện tình cảm của Bác đối với thiếu nhi như thế nào? Tình cảm nào khiến em súc động nhất vì sao ?

in progress 0
Raelynn 1 tuần 2021-11-30T16:04:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T16:05:36+00:00

  Trong thư thể hiện tình cảm của Bác đối với thiếu nhi:

  Bác viết thư cho thiếu nhi với lời lẽ ân cần, trìu mến, chí tình. Người căn dặn các cháu phải ngoan ngoãn, đoàn kết, thi đua, học tập, lao động, chú ý rèn luyện cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân có sức khỏe và tiến bộ, để đưa nước nhà “tiến kịp các nước khác trên toàn cầu”.

  0
  2021-11-30T16:06:07+00:00

  Bác đều viết thư cho thiếu niên, nhi đồng với lời dặn ân cần, trìu mến. Bác luôn căn dặn các cháu phải luôn ngoan ngoãn, đoàn kết, thi đua học tập, lao động, rèn luyện cả về nhân cách và thể lực để trở thành công dân có sức khoẻ và tiến bộ, để đưa nước nhà sánh vai các nước khác trên toàn cầu.

  Tình cảm khiến em xúc động nhất là: Bác luôn quan tâm đến các cháu, chăm sóc, căn dặn rất nhiều điều…

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  BY@CUGIAI2K9

  NOCOPY#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )