trùng biến hình sống tự do hay kí sinh?

Question

trùng biến hình sống tự do hay kí sinh?

in progress 0
Hailey 2 giờ 2021-09-10T20:54:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T20:55:17+00:00

    Trùng biến hình sống tự do vì chúng sống ở mặt bùn trong các hồ tù hay hồ nước lặng
    @Muối

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )