trung bình cộng của 4 số là 12 . vì thêm một số nên trung bình cộng của 5 số là 10 số được thêm vào là

Question

trung bình cộng của 4 số là 12 . vì thêm một số nên trung bình cộng của 5 số là 10 số được thêm vào là

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-23T08:28:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:29:28+00:00

  + Tổng của 4 số lúc đầu là :

  12 x 4 = 48 

  + Sau khi thêm , tổng của 5 số là :

  10 x 5 = 50

  => Số được thêm vào là :

  50 – 48 = 2

  Vậy số được thêm vào là 2.

  0
  2021-07-23T08:30:15+00:00

  Tổng của 4 số lúc đầu là :

     `12 xx 4 = 48`

  Sau khi thêm 1 số, tổng của 5 số lúc đó là :

     `10 xx 5 = 50`

  Vậy số được thêm vào là :

     `50 – 48 = 2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )