Trung bình cộng của hai số là 4732,một trong hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số .Tìm số kia

Question

Trung bình cộng của hai số là 4732,một trong hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số .Tìm số kia

in progress 0
Mary 2 giờ 2021-09-08T04:54:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T04:55:54+00:00

  số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000

  tổng hai số là :4732*2=9464

  số kia là :9464-1000=8464

  đáp số :8464

  0
  2021-09-08T04:56:26+00:00

  Đáp án: số thứ nhất là 1000

  số thứ 2 là 8464

  Giải thích các bước giải: tổng 2 số là: 4732 ×2= 9464

  số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000

  số thứ 2 là: 9464-1000= 8464

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )