Trung hòa 50ml dung dịch CH3NH2 cần 30ml dung dịch HCL 1 bậc. Giả sử thể tích ko thay đổi hãy tính nồng độ mol của CH3NH2

Question

Trung hòa 50ml dung dịch CH3NH2 cần 30ml dung dịch HCL 1 bậc. Giả sử thể tích ko thay đổi hãy tính nồng độ mol của CH3NH2

in progress 0
Vivian 2 giờ 2021-09-07T11:41:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:42:31+00:00

  Đáp án:

   $0,6M$

  Giải thích các bước giải:

   HCl 1M (Không phải 1 bậc em nhé)

  PTHH

  $CH_3NH_2+HCl\to CH_3NH_3$

  $⇒n_{CH_3NH_2}=n_{HCl}=0,03.1=0,03\ mol\\⇒C_M=\dfrac{0,03}{0,05}=0,6M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )