Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào?

Question

Trùng roi giống và khác với thực vật ờ những điểm nào?

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-11-12T14:45:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:46:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:
  – Có khả năng tự dưỡng.

  – Có câu tạo từ tế bào.
  – Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.
  Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:
  – Có roi.
  – Có khả năng di chuyển.

  – Có thể dị dưỡng.
  – Có ti thể

  0
  2021-11-12T14:46:48+00:00

  Đáp án:

   trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:

  có cấu tạo từ tế bào

  có khả năng tự dưỡng

  trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và hạt diệp lục

  trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:

  cơ thể dị dưỡng 

  có ti thể

  có roi có khả năng di chuyển

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )