Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật những điểm nào ?

Question

Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật những điểm nào ?

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-09-11T16:12:09+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:13:39+00:00

  Trùng roi giống với thực vật ở những điểm sau:
  – Có câu tạo từ tế hào.
  – Có khả năng tự dưỡng.
  – Trong tế bào cũng gồm các thành phần như: nhân, chất nguyên sinh và các hạt diệp lục.
  Trùng roi khác thực vật ở những điểm sau:
  – Có thể dị dưỡng.
  – Có ti thể
  – Có roi.
  – Có khá năng di chuyển.
                       cho mik xin câu trả lời hay nhất ạ
                                    chúc bn học tốt

                     

   

  0
  2021-09-11T16:13:46+00:00

  Đáp án:

   giống thực vật ở chỗ :

  – sống tự dưỡng nhờ có diệp lục (có khả năng quang hợp )

  – tế bào có nhân, màng sinh chất, diệp lục, không bào

  khác thực vật ở chỗ :

  – Trùng roi: có khả năng dị dưỡng khi sống ở môi trường không ánh sáng, có roi, điểm mắt  và có khả năng di chuyển.

  – Thực vật: chỉ sống tự dưỡng, không có khả năng di chuyển

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )