Trước những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay, bản thân người dân Việt Nam nói riêng và tổ chức Asian nói chung đã có những hành động gì .

Question

Trước những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay, bản thân người dân Việt Nam nói riêng và tổ chức Asian nói chung đã có những hành động gì .

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-15T10:10:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:11:18+00:00

  Lên án hành động của trung quốc. Kêu gọi mọi người phản đối những hành động của trung quốc

  0
  2021-09-15T10:12:00+00:00

  Lên án những hành động của trung quốc. Kêu gọi mọi người phan đối những hành động của tq

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )