Từ “anh” trong câu nào dưới đây là đại từ? A.Anh cho em mượn quyển sách nhé! B.Cả bố và anh tôi đều thích xem bóng đá. C.Anh tôi là bác sĩ. D.Mẹ mu

Question

Từ “anh” trong câu nào dưới đây là đại từ?
A.Anh cho em mượn quyển sách nhé!
B.Cả bố và anh tôi đều thích xem bóng đá.
C.Anh tôi là bác sĩ.
D.Mẹ mua cho hai anh em quần áo mới.
Dòng nào chứa từ “cổ” mang nghĩa gốc?
A.giày cao cổ
B. cổ áo
C.hươu cao cổ
D.cổ chai
Dòng nào dưới đây có chứa cặp từ trái nghĩa?
A. Đất lành chim đậu
B.Trọng nghĩa khinh tài
C.Tôn sư trọng đạo
D.Non xanh nước biếc
Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ viết đúng chính tả?
rối ren, sơ xác, mềm mại, óc ách
rúm ró, sơ suất, phung phí, chi chít
rời rạc, nô nức, xuôn xẻ, bí bách
rụng rời, lúc lắc, xăm xoi, nao núng

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-27T10:23:01+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T10:24:45+00:00

  @Meoss_

  1_D ( Đây không phải đại từ dùng để xưng hô hay hỏi )

  2_C ( là bộ phận nối liền đầu và thân )

  3_B ( trọng >< khinh )

  4_B ( đều viết đúng chính tả )

  0
  2021-09-27T10:24:53+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: A.

  Vì từ “anh” ở đây chính là người em dùng để xưng hô với anh của mình.

  Câu 2: C

  Vì nghĩa gốc của “cổ” là một bộ phận trên cơ thể, nối liền đầu với thân.

  Câu 3: B

  Vì ở đây có 1 cặp từ trái nghĩa: “trọng” và “khinh”.

  Câu 4: B.

  Vì: Câu A có từ “sơ xác” sai -> xơ xác.

       Câu C có từ “xuôn xẻ” sai -> suôn sẻ

       Câu D có từ “xăm xoi” sai -> săm soi.

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )