Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số khác nhau và chữ số hàng nghìn lớn hơn 2 ?

Question

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 6 chữ số khác nhau và chữ số hàng nghìn lớn hơn 2 ?

in progress 0
Vivian 4 tháng 2021-08-11T22:28:24+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:30:22+00:00

  Đáp án:240

   

  Giải thích các bước giải:

  Số cần lập:  ABCDEF

  TH1: F=2

  +) C có 4 cách chọn ( C lớn hơn 2)

  +) Có 4! cách chọn các số còn lại

  Có 4.4!.1= 96 số

  TH2: F khác 2

  +) F có 2 cách chọn (F là 4 hoặc 6)

  +) C có 3 cách chọn

  +) Có 4! cách chọn các số còn lại

  Có 4!.3.2=144 cách 

  Vậy có 144+ 96=240 số thỏa mãn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )