Từ can 10 lít dầu, muốn rót ra các can 2 lít và 3 lít. Hỏi có thể rót được bao nhiêu can 3 lít và 2 lít để vừa hết số dầu? ( Biết số dầu ở các can đều

Question

Từ can 10 lít dầu, muốn rót ra các can 2 lít và 3 lít. Hỏi có thể rót được bao nhiêu can 3 lít và 2 lít để vừa hết số dầu? ( Biết số dầu ở các can đều đầy )
Giải chi tiết mik cho 5 sao + Ctlhn nha <3

in progress 0
Amara 2 năm 2021-08-22T14:27:08+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:28:41+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Có thể rót vừa số can 2 lít là :

      $10 : 2 = 5$ (can)

   Có thể rót vừa số can 3 lít là :

      $10 : 3 = 2$ can dư 1 lít

   Vậy có thể rót vừa 5 can 2 lít và 2 can 3 lít(dư 1 lít)

  Học tốt!

  0
  2021-08-22T14:28:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số can khi đổ 3 lít:

  10:3=3(dư 1)

  Số can 2 khi đổ 2 lít:

  10:2=5(can)

  Vậy rót được:5 can 2 lít , 3can 3 lít(dư 1 lít)

  xin hay nhất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )